Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ختان وامتلاك / سلسلة عظات الروح القدس/عظة 13/ خدمة السماء على الأرض/ 21 أكتوبر 2020- د. ثروت ماهر
Tharwat Maher
Tharwat Maher 2.13N theo dõi 410 Videos 251.88N lượt xem 2020-10-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-25
Tổng số lượt xem547
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 25.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 250.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Heaven Upon Earth, Egypt
Dr. Tharwat Maher, PhD
www.khwaterro7ya.blogspot.com.eg
سلسلة عظات الروح القدس
د. ثروت ماهر
خدمة السماء على الأرض - مصر
الاجتماع الأسبوعي - الأربعاء من كل أسبوع
صيف 2020
الأربعاء 14 أكتوبر
عظة بعنوان: ختان وامتلاك
Mở