Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
(ENG) 봄맞이 정원가꾸기!! 재형이랑 양재동 탐방 그리고 야외가구 고르기 !!
Umaizing 엄정화TV
Umaizing 엄정화TV 91.2N theo dõi 28 Videos 6.22TR lượt xem 2021-05-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-16
Tổng số lượt xem139.73N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận317
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 63.56TR - 114.43TR
Tỷ lệ tương tác 4.37%
Thẻ gắn
엄정화 배우 가수 브이로그 일상 배반의장미 페스티벌 포이즌 탑골가수 탑골댄스 섹시디바 퀸엄정화 퀸정화 엄메이징 umazing umazingtv 마돈다 엄정화브이로그 엄정화유튜브 vlog v-log 엄정화요리 저탄고지 슈퍼 탱글이 환불원정대 만옥 엄정화집사부일체 엄정화지코 엄정화오케이마담 환불원정대만옥 엄정화만옥 만옥천옥 엄정화놀면뭐하니 엄정화돈터치미 돈터치미 dont'ttouchme 엄정화tv
Giới thiệu
📢 Click Settings to select the subtitles. Don’t forget to subscribe!

탱탱이들 안녕!
이번 영상은 봄을 맞아서 미뤄뒀던 정원 가꾸기 입니다
친구 재형이와 함께 양재동 으로 나무 구경도 하고요
오래된 정원 소파 도 바꿨어요
화단은 막상 꾸미려니 너무 암담해서 마음이 급해지는 와중에 과천 해라스가든 사장님과 상의하고 드디어 너무 맘에 드는 정원 화단을 완성했어요
이번편도 여전히 너무나도 화면이 어지러운데요 ~~ 시정할게요 ㅎㅎ 혼자 찍다보니 어렵네요
여러분 꽃구경하시고 힐링하세요~~ 사랑합나다!!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)