Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
킹피스 상자 먹을라하다 물에 빠진썰
샤크tv
샤크tv 333 theo dõi 0 Videos 0 lượt xem 2021-11-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-16
Tổng số lượt xem85
Thích tỷ lệ 4.71%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 25.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 0 - 22.75N
Tỷ lệ tương tác 51.76%
Thẻ gắn
Giới thiệu