Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
LA PELEA DEL SIGLO La Doctora Cordero Vs La Mónica Rincón | y Kaiser vs Selles
Viva Chile!
Viva Chile! 122N theo dõi 231 Videos 17.43TR lượt xem 2021-05-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem65.88N
Thích tỷ lệ 95.1%
Số lần bình luận1.12N
Tỷ lệ lượt xem 54%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 11.98TR - 21.56TR
Tỷ lệ tương tác 25.46%
Thẻ gắn
doctora cordero maria luisa cordero Mónica rincón Axel Kaiser Pablo selles
Giới thiệu
HOLA CHILENIALS Y CHILENISTAS DE CORAZÓN! Para estar en contacto más directo estás son las redes sociales de VivaChile! Sígueme en ellas.

GRINGO FANTASÍAS (CANAL ALTERNATIVO LLENO DE SORPRESAS)
https://www.youtube.com/GringoFantasias

TWITTER
https://twitter.com/VivaChileTV

FACEBOOK
https://www.facebook.com/VivaChileYoutube/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/gringofantasias/

CANAL DE RESPALDO EN BITCHUTE (sin censura)
https://www.bitchute.com/channel/vivachile/
Mở