Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
ORACION PARA UNA SITUACION DIFICIL E IMPOCIBLE A LA MILAGROSA VIRGEN DE SAN JUAN DE LOS LAGOS
ACORDEON NUEVA ERA
ACORDEON NUEVA ERA 400N theo dõi 120 Videos 202.91N lượt xem 2022-08-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-01
Tổng số lượt xem1.92N
Thích tỷ lệ 6.4%
Số lần bình luận31
Tỷ lệ lượt xem 0.5%
Kém
Ứớc tính giá trị video 341.25N - 637N
Tỷ lệ tương tác 22.52%
Thẻ gắn
virgen de los lagos
Giới thiệu
HERMOSA ORACION A LA VIRGEN DE LOS LAGOS
Mở