Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
O-NET63 ข้อ17▶️123GRADE4✔️
123gRADe4
123gRADe4 70 theo dõi 407 Videos 3.41TR lượt xem 2020-03-04 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem78
Thích tỷ lệ 83.3%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 6.41%
Thẻ gắn
Giới thiệu
❤อ.ประหยัด ฝากส่งลิงค์ให้เพื่อนพ้องน้องพี่ แล้วอ่าน หรือ เม้นด้วย ครับ ➕➖✖➗
┏━━━━━━━━━━━━━━┓
ข้อ 01-04 https://youtu.be/p5ONwGoRIxM
ข้อ 14-14 https://youtu.be/MMPRZ1Nc1N0
ข้อ 15-15 https://youtu.be/ImrunbBPzpg
ข้อ 16-16 https://youtu.be/bcNAJN5OAao
ข้อ 17-17 https://youtu.be/zoOErLja0g8
ข้อ 18-25 https://youtu.be/LlcMNC4wv8M
┗━━━━━━━━━━━━━━┛
แบบฝึกหัดอื่นๆ
❤ 我愛你 เลือกดู clip ในช่องทางนี้
https://www.youtube.com/channel/UCKl2S_cRu1IioHV7DYgzrSg/videos

❤ คุยกับอาจารย์ที่เพจ https://www.FACEBOOK.COM/123GRADE4
Mở