Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
News Alert, Donald Trump Latest News Today
USbuzzy
USbuzzy 468 theo dõi 140 Videos 153.02N lượt xem 2016-12-02 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem50.48N
Thích tỷ lệ 0.54%
Số lần bình luận84
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 22.95TR - 26.64TR
Tỷ lệ tương tác 2.21%
Thẻ gắn
Donald Trump Latest News Today Donald Trump Latest News 12/02/2016 Donald Trump Pence Trump will not rest until we get this economy moving Argument erupts between Clinton and Trump staffers Bill Bennett compares President-elect Trump to Reagan President-elect Trump
Giới thiệu
Video 1: Pence: Trump will not rest until we get this economy moving Donald Trump Latest News Today
Video 2:Argument erupts between Clinton vs Trump staffer/Don't forget to SUBSCRIBE-Like to the channel
Video 3: Bill Bennett compares President-elect Trump to Reagan/Subscription Link: http://goo.gl/0zERyn
Video 4: Geraldo: I'm very proud of how Trump has handled himself
Video 5: Congress must pass new legislation for Mattis approval
'Tucker Carlson Tonight' host weighs in
Former education secretary under President Reagan explains on 'The Kelly File
Fox News roaming correspondent-at-large
Vice president-elect talks 'thank you' tour and provides insight into the incoming administration's agenda on 'Hannity'
Jennifer Griffin reports for 'Special Report'
Mở