Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Thank you Inspire projects
London 2012
London 2012 48.8N theo dõi 357 Videos 18.05TR lượt xem 2012-09-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem67.2N
Thích tỷ lệ 0
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 12.21TR - 22.02TR
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
120823 SEb PTC Inspire Mark V3
Giới thiệu
A message to the 2713 Inspire projects from Lord Coe, Chairman of the London Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)