Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Ferrari ONLY Challenge in Fortnite
Fortnite Gattu
Fortnite Gattu 476N theo dõi 113 Videos 105.22TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-04-24
Tổng số lượt xem237.77N
Thích tỷ lệ 2.11%
Số lần bình luận266
Tỷ lệ lượt xem 50%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 108.17TR - 125.48TR
Tỷ lệ tương tác 3.23%
Thẻ gắn
The Ferrari ONLY Challenge in Fortnite Fortnite Fortnite Chapter 2 Season 7 Fortnite Battle Royale Fortnite Ferrari Ferrari Fortnite Fortnite Ferrari 296 GTB Ferrari 296 GTB Ferrari 296 GTB Fortnite Fortnite Ferrari Trailer Fortnite Ferrari Update Ferrari Update Fortnite Fortnite Ferrari Challenges Ferrari Challenges Fortnite Challenges Car New Car Gattu Ferrari new ferrari new ferrari in fortnite Luxury Fortnite Gameplay Ferrari gameplay Ferrari Rewards
Giới thiệu
The Ferrari ONLY Challenge in Fortnite, this time we did the Ferrari Only challenge with V Bucks challenges and won with a Ferrari 296 GTB for the first time ever in Fortnite.

Use code "GATTU" in the Fortnite item shop and Subscribe if you enjoyed watching today's video and wanna see more videos like this this one.

Music provided by incompetech and Thanks to all the Awesome Subscribers who helped in the making of this video!
Mở