Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The Ferrari ONLY Challenge in Fortnite
Fortnite Gattu
Fortnite Gattu 373N theo dõi 77 Videos 83.75TR lượt xem 2021-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-23
Tổng số lượt xem230.36N
Thích tỷ lệ 95.6%
Số lần bình luận270
Tỷ lệ lượt xem 61.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 104.8TR - 121.57TR
Tỷ lệ tương tác 3.3%
Thẻ gắn
The Ferrari ONLY Challenge in Fortnite Fortnite Fortnite Chapter 2 Season 7 Fortnite Battle Royale Fortnite Ferrari Ferrari Fortnite Fortnite Ferrari 296 GTB Ferrari 296 GTB Ferrari 296 GTB Fortnite Fortnite Ferrari Trailer Fortnite Ferrari Update Ferrari Update Fortnite Fortnite Ferrari Challenges Ferrari Challenges Fortnite Challenges Car New Car Gattu Ferrari new ferrari new ferrari in fortnite Luxury Fortnite Gameplay Ferrari gameplay Ferrari Rewards
Giới thiệu
The Ferrari ONLY Challenge in Fortnite, this time we did the Ferrari Only challenge with V Bucks challenges and won with a Ferrari 296 GTB for the first time ever in Fortnite.

Use code "GATTU" in the Fortnite item shop and Subscribe if you enjoyed watching today's video and wanna see more videos like this this one.

Music provided by incompetech and Thanks to all the Awesome Subscribers who helped in the making of this video!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)