Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
REZA ESTA ORACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE Y RECIBE UN MILAGRO HOY
ACORDEON NUEVA ERA
ACORDEON NUEVA ERA 400N theo dõi 321 Videos 371.52N lượt xem 2022-04-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-07-06
Tổng số lượt xem654.8N
Thích tỷ lệ 3.11%
Số lần bình luận1.14N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 119.16TR - 214.48TR
Tỷ lệ tương tác 4.86%
Thẻ gắn
Giới thiệu
ESTA ES UNA HERMOSA ORACION A LA VIRGEN DE GUADALUPE ESPECIALMENTE PARA TODA LA FAMILIA LA VIRGEN DE GUADALUPE Y NUESTRO PADRE DIOS LOS BENDIGA
Mở