Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Варшава
БУБА ШОУ
БУБА ШОУ 53 theo dõi 20 Videos 2.95N lượt xem 2019-12-31 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem18
Thích tỷ lệ 11.11%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 34%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 0 - 0
Tỷ lệ tương tác 11.11%
Thẻ gắn
Giới thiệu