Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
카카오 - 카카오페이 상장이 주가에 호재? 지금은 여러 가능성을 열어둬야죠 | 주식대가
주식대가
주식대가 38.2N theo dõi 1973 Videos 2.94TR lượt xem 2021-10-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem1.05N
Thích tỷ lệ 90.8%
Số lần bình luận1
Tỷ lệ lượt xem 2.8%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 455N - 841.75N
Tỷ lệ tương tác 6.57%
Thẻ gắn
카카오 카카오주식 카카오주가 카카오전망 카카오주식전망 카카오주가전망 kakao 코스피 빅테크 코스닥 카카오페이 naver 빅테크주식
Giới thiệu
◆ VIP 가입 문의 : 010-7504-5987 (성함 문자 남겨주세요!)

카카오 종목 영상입니다. 참고 해주시고 도움 되셨다면 구독 좋아요 부탁드립니다~!

#카카오 #카카오주식 #카카오주가
Mở