Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
一口气看完《洛基》第一季!(洛基系列剧情解说尊享精简版) #洛基 #漫威宇宙
大聪看电影
大聪看电影 414N theo dõi 331 Videos 68.13TR lượt xem 2021-07-29 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-25
Tổng số lượt xem73.09N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận67
Tỷ lệ lượt xem 17.7%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 26.59TR - 33.23TR
Tỷ lệ tương tác 2.72%
Thẻ gắn
洛基 LOKI 洛基劇集 洛基剧集 漫威 漫威宇宙 超级英雄 复仇者联盟4 復仇者聯盟4 彩蛋 女洛基 洛基第五集 洛基結局 洛基结局
Giới thiệu
#洛基 #漫威宇宙
《洛基》第6集:https://www.youtube.com/watch?v=ZZKsK5uPOW8
《洛基》第5集:https://www.youtube.com/watch?v=fRCRI5hstN4&t
《洛基》第4集:https://www.youtube.com/watch?v=zEEn_D4RvWE&t
《洛基》4-6集腦洞:https://www.youtube.com/watch?v=oLXEp9z2VBU
《洛基》第3集:https://www.youtube.com/watch?v=FRnYZZnIQkM&t
《洛基》第2集:https://www.youtube.com/watch?v=LzAMRbfFWYQ&t
《洛基》第1集:https://www.youtube.com/watch?v=5pEPFdjZZIs
《洛基》“生平”:https://www.youtube.com/watch?v=mDz_CW9yS4c
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)