Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Fortnite Chapter 2 Season 8 Battle Pass Trailer
Fortnite
Fortnite 10.7TR theo dõi 615 Videos 1.74TỶ lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-16
Tổng số lượt xem5.43TR
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận12.46N
Tỷ lệ lượt xem 50.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.47TỶ - 2.86TỶ
Tỷ lệ tương tác 4.69%
Thẻ gắn
yt:cc=on
Giới thiệu
Watch the Fortnite Chapter 2 Season 8 Battle Pass Trailer and visit https://www.epicgames.com/fortnite/battle-pass/cubed for more details.

This is our Reality and we’re going to save it. We’ve got the best of the best on our side to help us out.
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)