Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SEC Shorts - Texas wants out of the SEC
SEC Shorts
SEC Shorts 167N theo dõi 141 Videos 46.75TR lượt xem 2021-09-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-02
Tổng số lượt xem1.06TR
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận2.06N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 483.8TR - 561.19TR
Tỷ lệ tương tác 3.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu
It was a rude awakening for the Texas Longhorns as they travelled to Fayetteville, Arkansas to face off with the Arkansas Razorbacks. The only thing they left town with besides a loss was the realization that they are most certainly not ready to compete in the SEC. Lucky for them, there still might be time to sneak in and shred the contract.
Mở