Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TOTALMENTE SORPRENDIDA! MORPHE X JEFFREE STAR - RESEÑA + TUTORIAl.
Jeamileth Doll
Jeamileth Doll 5.3TR theo dõi 1444 Videos 496.74TR lượt xem 2019-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem89.58N
Thích tỷ lệ 7.59%
Số lần bình luận595
Tỷ lệ lượt xem 1.7%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 65.2TR - 119TR
Tỷ lệ tương tác 14.23%
Thẻ gắn
JEAMILETH DOLL @JEAMILETH GURU BELLEZA TIPS CONSEJOS MAKEUP MAQUILLAJE
Giới thiệu
SUSCRIBETE PARA MAS VIDEOS :
https://www.youtube.com/channel/UCGX1Z6DakWkBqS2xbmMF0yA?view_as=subscriber

NEGOCIOS
[email protected]

JEAMILETH DOLL
Instagram ► https://www.instagram.com/jeamileth/
Fcabeook ► https://www.facebook.com/jeamilethdollmakeup/
Canal de vlogs ► https://www.youtube.com/channel/UC6OQAqfo7cgrr1NouZDwsYw
Mở