Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SVT Debatt - Rökförbud
Trippiic
Trippiic 8.71N theo dõi 192 Videos 16.77TR lượt xem 2016-02-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-20
Tổng số lượt xem21.72N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận80
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 3.93TR - 7.09TR
Tỷ lệ tương tác 4.08%
Thẻ gắn
SVT Debatt - Rökförbud Röka cigarett Cancer Sjukdom Vård Regeringen Riksdagen Resturang Busshållsplats Astma Passiv rökning Luft Folkhälsa Rökning Tobak E-cigg El-cigarett Rök Serveringar Krogen Lungor Sverige Stockholm Sweden Svenska Swedish Göteborg
Giới thiệu
Sändes 19 februari 2015
Mở