Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[Project DIVA Future Tone] I think len has finally lost it [1080p60fps]
KW Studios
KW Studios 12.9N theo dõi 30 Videos 2.1TR lượt xem 2021-01-09 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-01-05
Tổng số lượt xem2.2N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận25
Tỷ lệ lượt xem 17.1%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 1TR - 1.16TR
Tỷ lệ tương tác 21.44%
Thẻ gắn
Project DIVA Arcade Project DIVA DIVA VOCALOID Hatsune Miku Project DIVA Modding Custom Module Project DIVA Retexture Retexture Physics Arcade Yowane Haku Kagamine Len Kagamine Rin Miku Haku KAITO Rin Len Luka Megurine Luka Project DIVA PC Project DIVA Arcade PC Emulator Project DIVA Future Tone Future Tone PC PDFT PC PV 60fps MEIKO
Giới thiệu
Meet len, my sleep paralysis demon, and miku's worst nightmare.

✪ Credits:
❯ Songs (in order):
❯ ❯ Teo
❯ ❯ Happiness and Peace of Mind Committee
❯ ❯ PoPiPo
❯ ❯ Pane Dhiria
❯ ❯ Cantarella
❯ ❯ PoPiPo
❯ Game: SEGA, CRYPTON FUTURE MEDIA
❯ Module Swap: KW/Me

✪ Media/Team:
❯ https://steamcommunity.com/id/KadeWilde/
❯ Subscribe to Kaders: https://bit.ly/2BukVnZ
❯ Subscribe to Wynter: https://bit.ly/31zXRPa

※ Software "PD Loader" by samyuu
※ "PDA-T2" by JayW-39
※ Character(s) shown belong to CRYPTON FUTURE MEDIA
※ All content rights go to their respective owners

✪ PC Specs:
❯ CPU: AMD Ryzen 5 3500 3.60GHz
❯ GPU: Radeon RX 5500 4GB GDDR6 (1750MHz)
❯ RAM: 16GBs (DDR4)
Mở