Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
خرتيت يطارد سيارة فى جنوب أفريقيا
Twitter Channel Live
Twitter Channel Live 122N theo dõi 178 Videos 2.5TR lượt xem 2020-03-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem357.92N
Thích tỷ lệ 0.46%
Số lần bình luận125
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 13.01TR - 32.57TR
Tỷ lệ tương tác 0.81%
Thẻ gắn
Giới thiệu
#محمد_القدوسى : لا بد أن هذا الخرتيت رأى ما يفعله الصيادون بأقرانه ليسرقوا قرونهم الثمينة من فوق أنوفهم!
Mở