Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
친구를 만들어 볼까 했으나 실패한 도도
haha ha
haha ha 1.18TR theo dõi 533 Videos 451.7TR lượt xem 2022-05-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-05
Tổng số lượt xem254.24N
Thích tỷ lệ 4.92%
Số lần bình luận814
Tỷ lệ lượt xem 21.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 115.66TR - 208.2TR
Tỷ lệ tương tác 8.13%
Thẻ gắn
도도 친구만들기 실패 고양이 하하하 cat Dodo hahaha
Giới thiệu
양어장 일이 바빠 업로드가 늦어졌습니다 내일부턴 다시 열심히 촬영을 할 예정입니다.
Mở