Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Ryan Pretend Play with School Bus and Sing a song!!!
Ryan's World
Ryan's World 31TR theo dõi 2068 Videos 48.99TỶ lượt xem 2019-10-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.98TR
Thích tỷ lệ 78.1%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 6.4%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 902.51TR - 1.04TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.37%
Thẻ gắn
pretend play school bus pretend play bus pretend play kids go to school bus slide morning routine play school bus giant school bus Ryan ToysReview Ryan's Toy Ryan's Toy Review school bus toys kids going to school bus school slide giant bus wheels on the bus wheels on the bus song song wheels on the bus
Giới thiệu
Ryan Pretend Play Morning Routine Going to School on Giant Bus!!! Ryan gets ready for school!!! Also fun sing The Wheels on the Bus song!
Mở