Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
MVP 3 KALI!! JAMARR JHONSON TANTANG PEBASKET SOMBONG!!
PEBASKET SOMBONG Denny Sumargo
PEBASKET SOMBONG Denny Sumargo 958N theo dõi 146 Videos 161.48TR lượt xem 2022-07-03 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-12-04
Tổng số lượt xem688.71N
Thích tỷ lệ 1.84%
Số lần bình luận478
Tỷ lệ lượt xem 71.9%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 62.67TR - 175.47TR
Tỷ lệ tương tác 2.53%
Thẻ gắn
Giới thiệu
===================================
Follow me here :
Twitter : https://twitter.com/sumargodenny
Instagram : https://www.instagram.com/sumargodenny/
Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/dsumargo
===================================
For Business Inquiries : 085161589686
Email : [email protected]
Mở