Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
어도비 일러스트 프로그램 - 패턴만들기-스트라이프 1탄 도식화에 패턴무늬 넣으면 정말 완성도 업!
패션테이블
패션테이블 3.91N theo dõi 40 Videos 175.21N lượt xem 2021-06-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-05
Tổng số lượt xem1.7N
Thích tỷ lệ 97.7%
Số lần bình luận4
Tỷ lệ lượt xem 43.6%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 773.5N - 1.38TR
Tỷ lệ tương tác 4.81%
Thẻ gắn
패션 패션도식화 패션일러스트 일러스트도식화
Giới thiệu
안녕하세요 [패션테이블]입니다
요번 영상은 패턴만들기 1탄 영상이고 스트라이프 패턴을 만드는 영상입니다. 2탄으로 구찌패턴을 만드는 영상을 업로드 예정이에요:)

패턴만들어서 도식화에 넣고, 패턴 무늬 사이즈 조절, 패턴 회전 하는 방법알려드립니다

좋은 작업되시길~바랍니다 여러분

같이 연습해 보실 분은 링크에서 파일 다운 받으실 수 있습니다
https://blog.naver.com/chotomo/222379196387

**오프라인에서 도식화 수업 진행합니다**
https://blog.naver.com/chotomo
Mở