Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Tricky plywood mechanism, guess what it is for?
Made Simple
Made Simple 140N theo dõi 158 Videos 27TR lượt xem 2021-09-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-01
Tổng số lượt xem21.69N
Thích tỷ lệ 82.1%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 15.5%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 9.85TR - 11.44TR
Tỷ lệ tương tác 2.32%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Facebook https://www.facebook.com/groups/ivancrazyworkshop
#DIY #Woodworking #Craft
Mở