Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
GTA IV: EFLC (09) Heavy Toll | Marta Full of Grace [Vietsub]
Đồng Như Kiều
Đồng Như Kiều 9.42N theo dõi 402 Videos 1.58TR lượt xem 2020-04-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-30
Tổng số lượt xem802
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận35
Tỷ lệ lượt xem 8.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 250.25N
Tỷ lệ tương tác 46.01%
Thẻ gắn
GTA Grand Theft Auto The Lost and Damned The Ballad of Gay Tony Johnny Klebitz Gay Tony Tony Prince Episodes From Liberty City Heavy Toll Marta Full of Grace
Giới thiệu
The Lost and Damned:
00:20 Heavy Toll
08:32 Marta Full of Grace
Mở