Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
TAEYEON Into the Unknown 태연 숨겨진 세상 1시간
음악중독
음악중독 527 theo dõi 10 Videos 193.77N lượt xem 2019-11-26 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem171
Thích tỷ lệ 83.3%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 32.4%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 68.25N - 136.5N
Tỷ lệ tương tác 14.62%
Thẻ gắn
엘사 안나 크리스토프 올라프 스벤 TAEYEON Into the Unknown
Giới thiệu
TAEYEON - Into the Unknown . frozen2 Ost (태연 - 숨겨진 세상. 겨울왕국2 ost)

#태연 #숨겨진세상

#Into_the_Unknown
#두려워하지마 #11월21일대개봉

디즈니 공식 facebook: http://www.facebook.com/disneykorea
디즈니 공식 Instagram: http://instagram.com/disneykorea
디즈니 공식 Homepage: http://www.disney.co.kr

디즈니 예고편 및 영상 : http://www.youtube.com/c/DisneyMovieKr
Mở