Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
📌Quieres un pack de diseños para tu canal epico 📌😁 | 🔽LINK EN LA DESCRIPSION 🔽 |
Luisito Gamer
Luisito Gamer 17N theo dõi 17 Videos 5.45TR lượt xem 2018-02-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem891
Thích tỷ lệ 3.82%
Số lần bình luận11
Tỷ lệ lượt xem 5.2%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 159.25N - 273N
Tỷ lệ tương tác 16.16%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Hola que hace aqui les dejo el canal el que va hacer el diseño espero que lo apoyen muchisimo y se suscriban

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

▶Canal de Ducky Artzz:https://www.youtube.com/channel/UCa2MBZ_zVP0lTYYx15ueBGg

▶Canal de Ducky Artzz:https://youtu.be/GGUQ_ARbQMk
Mở