Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Who Will Win Creator Games 3?
MrBeast Shorts
MrBeast Shorts 15.6TR theo dõi 96 Videos 2.2TỶ lượt xem 2021-12-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2022-09-01
Tổng số lượt xem5.58TR
Thích tỷ lệ 5.38%
Số lần bình luận1.95N
Tỷ lệ lượt xem 35.8%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.54TỶ - 2.94TỶ
Tỷ lệ tương tác 5.73%
Thẻ gắn
Giới thiệu