Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
China vs Italy Semifinal World Women championship 2018中國vs意大利半決賽世界冠軍
Volleyball Coach YURI BULYCHEV
Volleyball Coach YURI BULYCHEV 14.1N theo dõi 477 Videos 3.35TR lượt xem 2021-01-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem37.05N
Thích tỷ lệ 92.9%
Số lần bình luận17
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 2TR - 6.73TR
Tỷ lệ tương tác 1.09%
Thẻ gắn
Giới thiệu
China vs Italy Semifinal World Women championship 2018

2018中國vs意大利半決賽世界冠軍
Mở