Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[콩집사] 에스파(aespa) - 'Next Level'(넥스트 레벨) / 로토스코핑
콩집사_[kong_studio]
콩집사_[kong_studio] 648 theo dõi 74 Videos 112.49N lượt xem 2021-06-13 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem2.82N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận29
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.27TR - 2.29TR
Tỷ lệ tương tác 12.54%
Thẻ gắn
에스파 로토스코핑 안무애니메이션 콩집사 스톱모션 넥스트레벨
Giới thiệu
인스타그램: don_back_


참고영상 : https://youtu.be/4bus7zF6K-Y
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)