Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
The RANDOM MARVEL BOSS Challenge in Fortnite (Loki, Thanos, Ironman, Wolverine, Black Panther, Thor)
Fortnite Gattu
Fortnite Gattu 372N theo dõi 75 Videos 83.44TR lượt xem 2021-07-01 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-10-19
Tổng số lượt xem625.94N
Thích tỷ lệ 94.6%
Số lần bình luận289
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 284.8TR - 330.35TR
Tỷ lệ tương tác 1.64%
Thẻ gắn
The RANDOM MARVEL BOSS Challenge in Fortnite Fortnite Fortnite Chapter 2 Season 7 What Happens When Two Bosses Meet Each Other Fortnite Mythbusters Pretending To Be Bosses Fortnite Experiment Mythic Weapons Iron man Boss Iron man Boss Wolverine Wolverine Ironman Wolverine Boss Iron man Boss Pretending to be Boss Wolverine What happens if Thor Black Panther Loki Thanos boss bosses Loki Boss Boss Loki Fortnite Loki Loki Fortnite Thanos Boss Spiderman
Giới thiệu
The RANDOM MARVEL BOSS Challenge in Fortnite (Loki, Thanos, Ironman, Wolverine, Black Panther, Thor)this time we did the random boss Marvel Superhero challenge with a lil bit of twist and won with all the bosses mythic items with custom challenges and items for the first time ever in Fortnite.

Use code "GATTU" in the Fortnite item shop and Subscribe if you enjoyed watching today's video and wanna see more videos like this this one.


and Thanks to all the Awesome Subscribers who helped in the making of this video!
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)