Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
София играет в ресторан и готовит на детской игровой кухне
Little Miss Sofia
Little Miss Sofia 8.03TR theo dõi 230 Videos 2.57TỶ lượt xem 2020-01-11 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-30
Tổng số lượt xem10.49TR
Thích tỷ lệ 63.6%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 573.07TR - 1.91TỶ
Tỷ lệ tương tác 0.11%
Thẻ gắn
pretend play cafe pretend play toy cafe kids toys little miss sofia children playing kids играют в кафе играем в ресторан софия дети играют видео для детей play the restaurant toys toy kitchen play with toys sofia
Giới thiệu
София работник ресторана и готовит на детской игровой кухне. Однажды к ней приходит очень голодный и вредный посетитель, которого сложно накормить.
Мой Instagram: https://www.instagram.com/little_miss_sofia_youtube/
Подписывайтесь на мой канал Little Miss Sofia: https://bit.ly/38vLCIq
Mở