Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
[책꼽문] 에릭 슈미트, 구글에 간택되다!
사람사는세상노무현재단
사람사는세상노무현재단 1.2TR theo dõi 919 Videos 130.36TR lượt xem 2021-09-14 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-03
Tổng số lượt xem4.78N
Thích tỷ lệ 98.7%
Số lần bình luận23
Tỷ lệ lượt xem 0.4%
Kém
Ứớc tính giá trị video 2.18TR - 3.91TR
Tỷ lệ tương tác 19.4%
Thẻ gắn
노무현 노무현재단 유시민 독서 독서모임 독서토론 토론 거의모든IT의역사 정지훈 IT 역사
Giới thiệu
※위 방송은 코로나19 안전 방역수칙을 준수해 촬영하였습니다※

- 정지훈 대구경북과학기술원 겸직교수

노무현재단은 후원회원 한분 한분이 보내주시는 소중한 후원금으로 운영됩니다.
여러분의 후원이 세상을 바꾸고, 대한민국의 미래를 만들어갑니다.
 
◎ 사람사는세상 노무현재단 공식 SNS
홈페이지 http://www.knowhow.or.kr
후원안내 1688-0523

페이스북 https://www.facebook.com/rmoohyun
인스타그램 https://www.instagram.com/rohmoohyunf...
유튜브 https://www.youtube.com/c/사람사는세상노무현재단
트위터 https://twitter.com/RohFoundation
노무현사료관 http://archives.knowhow.or.kr
Mở