Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Melanie Martinez - DEATH (Official Audio)
melanie martinez
melanie martinez 14.4TR theo dõi 106 Videos 4.12TỶ lượt xem 2023-03-17 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-03-27
Tổng số lượt xem4.82TR
Thích tỷ lệ 9.66%
Số lần bình luận36.2N
Tỷ lệ lượt xem 33.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 2.19TỶ - 2.54TỶ
Tỷ lệ tương tác 17.17%
Thẻ gắn
melanie martinez melanie martinez atlantic records crybaby cry baby pity party after school melanie martinez after school brain and heart melanie after school melanie new melanie martinez new melanie martinez music melanie martinez k-12 k-12 videos melanie k-12 k-12 music videos melanie martinez portals portals portals melanie martinez portals melanie melanie death rip cry baby death melanie martinez death is life back from the dead mel death
Giới thiệu
"DEATH" OUT NOW: https://MelanieMartinez.lnk.to/DEATHID

'PORTALS' AVAILABLE 3/31: https://www.melaniemartinezmusic.com/
Pre-order vinyl, merch, and more: https://store.melaniemartinezmusic.com/

Subscribe for more official content from Melanie Martinez:
https://melanie.lnk.to/MMsubscribe

Follow Melanie Martinez
https://facebook.com/melaniemartinezmusic
https://twitter.com/melanielbbh
https://instagram.com/littlebodybigheart
https://soundcloud.com/melaniemartinezmusic
http://melaniemartinezmusic.com

The official YouTube channel of Atlantic Records artist Melanie Martinez. Subscribe for the latest music videos, performances, and more.

#MelanieMartinez #DEATH #PORTALS
Mở