Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
SECHSKIES - Dear Love (Color Coded Lyrics ROM/PT-BR)
Sechskies Brasil
Sechskies Brasil 56 theo dõi 5 Videos 25.35N lượt xem 2017-05-12 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem673
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 113.75N - 204.75N
Tỷ lệ tương tác 2.08%
Thẻ gắn
Giới thiệu
Letra traduzida do coreano mais romanização, qualquer erro por favor comuniquem a fanbase.
Mở