Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Moda Sem Gênero | Mercado Livre
Mercado Livre Brasil
Mercado Livre Brasil 1.02TR theo dõi 371 Videos 3.28TỶ lượt xem 2019-09-18 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem63.01TR
Thích tỷ lệ 18.9%
Số lần bình luận2
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 6.88TỶ - 17.2TỶ
Tỷ lệ tương tác 0%
Thẻ gắn
Mercado Livre moda Moda Sem Gênero
Giới thiệu
Celebramos um mundo sem rótulos. Acreditamos que encontrar roupas que nos deixem confortáveis — por fora e por dentro — faz parte desse movimento. Por isso, lançamos a categoria de Moda Sem Gênero, pra celebrar a liberdade de se vestir.

Conheça: http://bit.ly/MercadoLivre_ModaSemGênero.

#ModaLivre #ModaSemGênero #OMelhorTáChegando
Mở