Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
다치면 쉬어라 말하지만 정작 나는 쉬지 못하는 헬창이라 부르고 강박이라 말한다
MSG훈
MSG훈 41.2N theo dõi 381 Videos 7.8TR lượt xem 2019-10-10 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-07
Tổng số lượt xem1.85N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận19
Tỷ lệ lượt xem 4.5%
Không tốt
Ứớc tính giá trị video 819N - 1.5TR
Tỷ lệ tương tác 12.03%
Thẻ gắn
MSG훈 운동 다이어트 헬스 웨이트 웨이트루틴 팔운동 등운동 가슴운동 하체운동 어깨운동 헬스루틴 초보자헬스 몸짱 운동하는남자 대구몸짱 대구유튜버 운동자극 동기부여 바디체크 헬창 부상
Giới thiệu
안녕하세요 #MSG훈 입니다.
오늘은 운동에 관한 영상은 아니라 짧은 영상이네요
뭔가 운동을 안하면 죄송한마음이...하하..

죄송합니다

-------------------------------------------------------------------------------------
- MSG훈 몸짱 식단 쇼핑몰 ▶http://www.mymsghun.co.kr/
- MSG훈 짐웨어 브랜드 SPUR ▶http://www.spur.kr/

- 인스타그램 instagram - @msg.hun
- 페이스북 Facebook - https://bit.ly/2HRByzq
- 유튜브 구독하기 - https://bit.ly/2FOpHQm

- 비지니스 문의 : [email protected]

▪ 촬영 장소 ▪
우리 사무실
Mở