Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
中國武裝無人機WJ-700首飛
軍武老虎
軍武老虎 3.64N theo dõi 31 Videos 151.2N lượt xem 2021-01-20 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem2.07N
Thích tỷ lệ 98%
Số lần bình luận34
Tỷ lệ lượt xem 57.1%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 364N - 659.75N
Tỷ lệ tương tác 27.95%
Thẻ gắn
Giới thiệu
軍武老虎 軍武評論 2021年1月20日
主持: LARRY

每月$ 100贊助本土製作廣東話軍事頻道「軍武老虎」

1)轉數快:166224709
2)恆生銀行:024 245-4-052891
3)PayMe:90369101
Mở