Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Нет тебя прекрасней
Minecraft
Minecraft 571 theo dõi 85 Videos 942.67N lượt xem 2009-10-06 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem33.48N
Thích tỷ lệ 0.41%
Số lần bình luận15
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1.82TR - 6.09TR
Tỷ lệ tương tác 0.85%
Thẻ gắn
Видео Лариса Долина
Giới thiệu
Лариса Долина и Гарик Мартиросян
Mở