Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
Jamal Mirdad - Jamilah
Yuanz
Yuanz 2.73N theo dõi 34 Videos 2.42TR lượt xem 2006-12-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.75TR
Thích tỷ lệ 0.19%
Số lần bình luận477
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 159.45TR - 446.46TR
Tỷ lệ tương tác 0.46%
Thẻ gắn
Hidup Jadul
Giới thiệu
Jadul Jadul
Thx to tukang foto

^_^
Singer : Jamal Mirdad
Song : Jamilah
Mở