Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
強度只輸給佛地魔?誰才是食死人裡的第二強巫師?【哈利波特透視鏡】#16|奇幻圖書館
奇幻圖書館
奇幻圖書館 90.8N theo dõi 133 Videos 9.51TR lượt xem 2022-07-28 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2023-02-03
Tổng số lượt xem196.58N
Thích tỷ lệ 1.4%
Số lần bình luận523
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 42.92TR - 71.54TR
Tỷ lệ tương tác 4.06%
Thẻ gắn
哈利波特 佛地魔 食死人 貝拉雷斯壯 石內卜 小巴提柯羅奇 奎若 安東寧杜魯哈 彼得佩迪魯 天狼星 布萊克 茉莉 東施 路平 榮恩 妙麗 黑巫師 巫師 鄧不利多 馬份 霍格華茲 魔法 戰力
Giới thiệu
說到哈利波特的正派角色,相信大家隨便都能舉超過十個人物;那故事中的反派「食死人」組織中,除了佛地魔以外,你舉得出哪幾個戰力不凡的代表性人物呢?
如果要你評評誰是僅次於佛地魔的第二強食死人,你認為誰夠資格獲得這個殊榮呢?
* * * * *
《破咒師》
📍7/27開放預購,7/30即將上市,紙電同步
📍海外網路購書⇛博客來、金石網、城邦讀書花園、誠品網皆可寄送海外⁣
※系列續作完結《制咒師》9月即將上市
———
#作者燙金簽名書套.魔幻紋飾珍藏版
。博客來 |https://bit.ly/3czNMx5
#一般版
。博客來 |https://bit.ly/3IVgF2O
。金石堂 |https://bit.ly/3yWCEBX
。讀書花園|https://bit.ly/3v8CLsS
。誠 品 |https://bit.ly/3PyFZOQ
。MOMO |https://bit.ly/3IX9yXC
- - - - -
腳本:阿秋
剪輯:Allen

#哈利波特 #佛地魔 #食死人 #貝拉雷斯壯 #石內卜 #小巴提柯羅奇 #奎若 #安東寧杜魯哈 #彼得佩迪魯 #天狼星 #布萊克 #茉莉 #東施 #路平 #榮恩 #妙麗 #黑巫師 #巫師 #鄧不利多 #馬份 #霍格華茲 #魔法 #戰力

Youtube|youtube.com/channel/UC_-G4kks5-1ShCYNRRi8YHA
Podcast|https://sndn.link/FantasyLibrary
Apple Podcast|https://podcasts.apple.com/us/podcast/id1576157840
FB粉絲專頁|https://www.facebook.com/MythFantasyLibrary
業務合作信箱|[email protected]
Mở