Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【七龍珠整理】 賽亞人所有變身 | 回顧各種超級賽亞人! 23種賽亞人變身階段型態  頭髮顏色盡出 真的是眼花撩亂!
波卡多
波卡多 85.2N theo dõi 263 Videos 35.92TR lượt xem 2021-07-24 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-18
Tổng số lượt xem42.81N
Thích tỷ lệ 97.5%
Số lần bình luận242
Tỷ lệ lượt xem 50.2%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 9.35TR - 15.56TR
Tỷ lệ tương tác 7.56%
Thẻ gắn
七龍珠 賽亞人變身 超級賽亞人 孫悟空 賽亞人所有變身 達爾 龍珠超 龍珠英雄 超級龍珠英雄 七龍珠超 貝吉塔 龙珠 赛亚人 赛亚人变身 龙珠英雄
Giới thiệu
賽亞人到底有多少變身?賽亞人所有變身型態一次回顧,不管是巨猿、特殊超級賽亞人全部完整收入,一起了解七龍珠系列的23種賽亞人變身階段!

由於這是整理" #賽亞人變身 ",主要聚焦於賽亞人血統上能變身的,所以界王拳強化,自在極易功系列,以及合體變成的,這次都不會整理唷。


00:00 賽亞人所有變身前言
00:30 巨猿
01:19 超級賽亞人擬態
02:00 超級賽亞人
02:32 藍綠色頭髮超級賽亞人 / 其他強化超級賽亞人
03:30 傳說中超級賽亞人
04:00 超級賽亞人第2階段
04:41 超級賽亞人第3階段
05:07 超級賽亞人全能
05:45 超級賽亞人2
06:24 黃綠色頭髮超級賽亞人2 / 其他強化超級賽亞人2
07:04 超級賽亞人3
07:59 黃金巨猿
08:27 超級賽亞人4
09:11 超級賽亞人4 全能系列
09:38 超級賽亞人之神
10:22 超級賽亞人藍 (超級賽亞人之神力量的超級賽亞人)
10:52 超級賽亞人桃紅(超級賽亞人玫瑰)
11:15 超級賽亞人憤怒
11:48 完全超級賽亞人藍
12:08 超級賽亞人爆走
12:33 超級賽亞人之神力量的超級賽亞人 進化 (超級賽亞人藍 進化)
12:57 布羅利憤怒
13:14 超級賽亞人力量全開 (超級賽亞人布羅利力量全開)
13:45 超級全能賽亞人4 限界突破
14:16 超級賽亞人桃紅2 /超級賽亞人桃紅3
14:29 賽亞人變身結尾

#七龍珠 #超級賽亞人 #賽亞人 #賽亞人所有變身 #孫悟空 #達爾 #貝吉塔
---
波卡多IG:https://www.instagram.com/pokakuo/
波卡多粉絲團:https://www.facebook.com/pokakuo/
合作邀約信箱:[email protected]
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)