Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
조용한 마을 아름다운 방파제에서 쭈갑낚시 힐링하고 왔습니다
낚시갤러리
낚시갤러리 743 theo dõi 26 Videos 124.29N lượt xem 2020-11-05 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-11-14
Tổng số lượt xem2.23N
Thích tỷ lệ 98.2%
Số lần bình luận27
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 1TR - 1.82TR
Tỷ lệ tương tác 14.5%
Thẻ gắn
갑오징어 낚시 쭈꾸미낚시 갑오징어낚시 쭈꾸미워킹 워킹쭈꾸미낚시 워킹 쭈꾸미낚시 워킹갑오징어낚시 갑오징어 워킹 쭈꾸미워킹낚시 갑오징어 워킹낚시 갑오징어 입질 워킹 갑오징어 갑오징어워킹낚시 낚시 워킹낚시 워킹갑오징어 쭈꾸미낚시워킹 갑오징어 포인트 갑오징어 낚시방법 워킹 쭈꾸미 워킹 낚시 갑오징어 낚시초보 쭈꾸미 낚시초보 갑오징어 액션 cuttlefish fishing 甲イカ釣り イイダコ釣り 낚시갤러리 갑오징어포인트 전남여수갑오징어낚시 여수갑오징어낚시 여수갑오징어 여수권 갑오징어낚시 전남갑오징어낚시 전남갑오징어 돌산 갑오징어낚시 여수 갑오징어 워킹 여수 워킹 갑오징어 여수 갑오징어 여수 쭈꾸미 모장방파제 돌산 갑오징어 모장방파제 갑오징어 모장방파제 쭈꾸미 돌산 쭈꾸미 여수권 갑오징어 여수 갑오징어낚시 여수 쭈꾸미낚시 모장방파제 낚시 돌산 주꾸미 여수 주꾸미 여수 주꾸미낚시
Giới thiệu
#갑오징어낚시 #쭈꾸미낚시 #워킹낚시

안녕하세요. 낚시갤러리 실전낚시입니다.
여수 모장방파제에 가서 가을향 가득한 힐링을 하고 왔습니다.
쭈꾸미와 갑오징어 시즌이 끝나가는 것 같아 아쉬움은 가득하지만 끝날 때까지 모두 어복 가득하길 바라겠습니다.
바쁜 와중에 여유로운 낚시는 활력소가 되는 것 같습니다.

장비와 채비
로드 : JS 닉스 EX 잉크 83M
릴 : 루비아스 2500s
합사 : 1호

블로그도 운영 중이니 궁금하신 분은
https://fishing0.tistory.com/ 놀러오세요.
좋은 하루되세요!
Mở