Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
뷰맛집 캠핑장에 텐트친지 4개월 만에 철수했습니다
준식이 joonsigi
준식이 joonsigi 132N theo dõi 57 Videos 12.85TR lượt xem 2021-04-16 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-12-03
Tổng số lượt xem86.44N
Thích tỷ lệ 98.4%
Số lần bình luận140
Tỷ lệ lượt xem 65.5%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 39.31TR - 70.79TR
Tỷ lệ tương tác 3.43%
Thẻ gắn
준식이 joonsigi 캠핑 캠핑요리 캠핑음식 camping camping in korea camp cooking camp food camping food asmr 먹방 camping mukbang 캠핑asmr 쉘터 캠핑쉘터 캠핑브이로그 캠핑 브이로그 브이로그 캠핑먹방 camper camp 오토캠핑 감성캠핑 장박텐트 캠핑용품 キャンプ 레트로스 허브쉘터 영월캠핑장 영월캠프 vlog 계곡캠핑 오지캠핑 노지캠핑 rain camping 솔로캠핑 솔캠 애견동반 강아지 댕댕이 차크닉 차박 차박캠핑 애견동반캠핑 허브쉘터빅 허브쉘터10각 영월 한반도캠핑장 한반도지형 삼겹살
Giới thiệu
안녕하세요.

베들링턴테리어 창식이와 캠핑 다니는 준식이입니다.

우여곡절 많았던 동계장박이 끝났습니다.

그 동안에 가고 싶었던 곳이 많았는데 창식이랑 다니면서 많이 소개해드릴게요

그럼 다음에 또 봐요!!

뿅!


#한반도캠핑장​ #캠핑​ #camping​Instagram: joonsigi_
e-mail: [email protected]


BGM info.
1. Walking on Cloud Nine - Sture Zetterberg (00:08​)
2. This Love of Mine - L.M. Styles (01:07​) ​
3. Ancestors of Mr Brown - Kit and the Calltones (02:10​)​
4. I Will Be There (Instrumental Version) - Terin Ector (08:52​)
5. Looking for Your Attention - Sture Zetterberg (12:27)

상기 BGM은 유튜브에서 검색 가능합니다.

음원 info.
에피데믹 사운드 (https://www.epidemicsound.com/referra...​)
(상기 링크로 결제 시, 서로 1개월 무료 혜택을 받을 수 있습니다.)


@강원도 영월 한반도캠핑장
- 강원 영월군 한반도면 후탄로 826, 010-6266-7495(전화 예약)
​​영월 한반도지형에서 차량으로 5분 거리이며 캠핑장 앞에 멋진 절벽과 서강이 흘러 뷰가 정말 멋있습니다. 게다가 캠핑장 사장님 내외분께서 정말 친절하시고 화장실, 샤워실 시설도 깔끔해서 다들 한 번쯤 꼭 가보시길 추천드리는 캠핑장입니다.


촬영장비 info.
- 메인카메라 - SONY a6400​
- 렌즈 - SONY 16-55mm F2.8 G​
- 서브카메라 - iPhone 12 Pro Max​
- 짐벌: DJI OM 4 짐벌​
- 카메라 마이크 - RODE 비디오마이크로​
- 카메라 삼각대: 레오포토 10X 카본삼각대 트래블러, LX-225CT+XB32​
- 편집 프로그램 - Final Cut Pro X


캠핑장비 info.
- 쉘터: 레트로스 허브쉘터 빅
- 텐트: 레트로스 허브돔
- 티피텐트: 클래식티피 프리미엄 12각
- 자충매트: 트레블첵 겟썸레스트
- 창식이 의자: 워킨위드 덮자
- 창식이 침낭: 페더다운 강아지 침낭
- 테이블: 온도캠핑 우드 롤테이블
- 보조테이블: 카즈미 아이언메쉬 피크닉 테이블
- 릴렉스체어: 콜맨 레이체어
- BBQ체어: 제드 BBQ체어
- 쉘프: 레트로스 2단 쉘프
- 쉘프: 레트로스 바스켓 쉘프
- 쉘프: 마운트피크 우드 3단 쉘프
- 알루미늄 박스: 미니멀웍스 U50
- 행어: 미니멀웍스 인디언행어 S
- 밀크박스: 하이브로우 밀크박스
- 우드박스: 제플린 우드박스
- 폴딩박스: 노르디스크 X 던킨 폴딩박스
- 스토브: 미니멀웍스 파워스토브W
- 랜턴: 미니멀웍스 에디슨랜턴
- 난로: 우드앤번 프로PSL
- 난로: 우드앤번 크로스오버XL
- 연소기: 우드앤번 노틸러스XL
- 흡출기: 우드앤번 에어로젯
- 쿨러: 미니멀웍스 글라시어
- 랜턴: 콜맨 노스스타
- 랜턴: 프리즘 크레모아 울트라 3.0 L
- 랜턴: 프리즘 크레모아 3페이스 미니
- 랜턴: 프리즘 크레모아 M
- 랜턴: 코베아 프리미엄 티탄
- 랜턴: 미니멀웍스 에디슨 랜턴
- 랜턴: 콜맨 루미에르 랜턴
- 랜턴: 콜맨 CPX6 레트로 LED 랜턴
- 랜턴스탠드: 오아시스캠핑 우드 랜턴 삼각대
- 랜턴스탠드: 오아시스캠핑 우드 파일드라이버
- 랜턴스탠드: 크레모아 스탠드
- 도마: 울산재희공방 엔드그레인도마
- 칼: 에프딕 레드스피릿 헥토르 나이프 26cm
- 칼: 에프딕 뼈칼 15cm
- 칼: 다마스커스강 쉐프 나이프
- 가위: 토리베 가위
- 양념통: 스탠리 런치박스
- 컵: 스노우피크 티탄 더블머그
- 시에라컵: 콜맨
- 코펠: 테팔 매직핸드
- 웍: 무쎄 궁중웍 28CM Y 브릿지
- 후라이팬: 무쎄 후라이팬 28CM Y브릿지
- 이소가스워머: 야간비행 캠핑창고
- 라이터: 소토 가스라이터
- 화로대: 오빌 캠프, 더블
- 화로대: 브렌홀츠 아스트라이오스 아이언
- 화로대: 솔로스토브 캠프파이어
- 모카포트: 비알레띠 미니 모카포트
- 크리스마스 소품: 진심디자인
Mở