Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
남잔데 남자한테 고백받았어요;;; [사연툰][고민툰]
댜갸영상툰 - 소름썰, 설렘썰, 사연툰 등
댜갸영상툰 - 소름썰, 설렘썰, 사연툰 등 27 theo dõi 41 Videos 1.16TR lượt xem 2020-07-22 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.04N
Thích tỷ lệ 100%
Số lần bình luận18
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 455N - 841.75N
Tỷ lệ tương tác 22.12%
Thẻ gắn
고민툰 사연툰 설렘썰 설렘툰 댜갸영상툰 영상툰 사연라디오 사연읽기 썰툰 고백
Giới thiệu
안녕하세요!
이 사연은 하린 임님이 보내주신 사연입니다^-^)/
사연 보내주신 하린 임님 감사합니다^-^
고민 해결을 위한 의견을 댓글로 많이 남겨주세용^.^

사연은 유튜브 댓글로 남겨주세용^-^
(보내주신 사연은 영상화하는 과정에서 내용이 조금 각색될 수 있고,
영상툰으로 제작된 후에는 삭제가 불가능합니다.)

(브금 정보)
Track : 귀여운 BGM 모음
Music by 브금대통령
Music provided by 브금대통령

📢BGM
✔️Track - Karl Markus Hanevik - Rap Trap Beat
✔️Soundcloud - https://soundcloud.com/karl-markus-ha...
✔️나눔뮤직 - https://tv.naver.com/v/12656019
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)