Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
#HappyBirthdayAriana 2016
Ariana Grande Portugal
Ariana Grande Portugal 18.7N theo dõi 14 Videos 233.5N lượt xem 2016-06-25 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem7.16N
Thích tỷ lệ 99.4%
Số lần bình luận0
Tỷ lệ lượt xem 38.3%
Tốt
Ứớc tính giá trị video 1.29TR - 2.34TR
Tỷ lệ tương tác 4.96%
Thẻ gắn
Ariana Grande Ariana Grande Happy Birthday Happy Birthday 2016 #HappyBirthdayAriana
Giới thiệu
Teams Involved:
@ArianaPortugal
@ArianaGrandelBr
@PortalAGSite
@AGOnlineRus
@ArianaGVen
@TeamGrandeFR
@ArianaXPortugal

Project By:
http://www.arianagrande.pt/
https://www.facebook.com/ArianaGPortugal/
Mở