Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
We Are In A "FOURTH TURNING," What Does That Mean?
Van Neistat
Van Neistat 460N theo dõi 105 Videos 18.16TR lượt xem 2021-03-30 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem1.19TR
Thích tỷ lệ 5.53%
Số lần bình luận8.82N
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 217.12TR - 390.84TR
Tỷ lệ tương tác 12.93%
Thẻ gắn
Giới thiệu
SPIRITED MAN sweatshirt: https://spiritedman.com

A visual representation of our 80-year history cycles, as laid out in the 1997 book, THE FOURTH TURNING.

This book is MIND BLOWING!

Explains why and how the Boomers, Gen-X, Millennial, and Gen-Z generations experience & shape the world according to the eras in which they grew up.

Boomers=Prophet Generation
Gen X= Nomad Generation
Millennials= Hero Generation
Gen Z= Artist Generation
Mở