Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
【양아지】 제로투
양아지 다시보기
양아지 다시보기 35.4N theo dõi 873 Videos 5.76TR lượt xem 2021-06-21 Được phátDữ liệu cập nhật ngày --
Tổng số lượt xem443.68N
Thích tỷ lệ 99.3%
Số lần bình luận920
Tỷ lệ lượt xem 100%
Giỏi
Ứớc tính giá trị video 201.86TR - 363.36TR
Tỷ lệ tương tác 3.96%
Thẻ gắn
양아지 양아지 다시보기 양아지 게임
Giới thiệu
----------------------------------------­­­---------------------------
🎀유튜브 : https://goo.gl/qLb7as

🎀트위치 : https://www.twitch.tv/dkwl025

🎀트위터 : https://twitter.com/dkwl025

🎀인스타 : https://www.instagram.com/yangazi025/...

🎀팬카페 : https://cafe.naver.com/azi025

🎀사서함 : https://bit.ly/2FIeykm

🎀문의 : [email protected]
----------------------------------------­­­---------------------------
Mở