Phân tích sâu sắc video

Link YouTube không chính xác
Video không tồn tại
모두가 인정한 요네 유튜브각? 이래서 롤을 못끊는다..
나라카일
나라카일 311N theo dõi 2436 Videos 154.8TR lượt xem 2021-07-23 Được phátDữ liệu cập nhật ngày 2021-09-01
Tổng số lượt xem74.29N
Thích tỷ lệ 93.9%
Số lần bình luận228
Tỷ lệ lượt xem 23.9%
Bình thường
Ứớc tính giá trị video 33.78TR - 60.83TR
Tỷ lệ tương tác 4.08%
Thẻ gắn
LOL 천상계 챌린저 미드 미드 강의 챌린저 미드 롤 강의 롤 잘하는 법 챌린저 미드 강의 탑 강의 원딜 강의 서폿 강의 리그오브레전드 롤 미드 잘하는 법
Giới thiệu
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
리그오브레전드 LOL 게임 크리에이터 천상계 랭커 게이머 나라카일
생방송 : http://bj.afreecatv.com/jasom8577
이메일 : [email protected]
나라카일 공식 디스코드:https://discord.gg/bmsc75c
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
아웃트로 BGM 출처:Track: Sub Urban - Cradles [NCS Release]
Music provided by NoCopyrightSounds.
Watch: https://youtu.be/Hn4sfC2PbhI
Free Download / Stream: http://ncs.io/CradlesYO

본 음성은 인공지능 성우 서비스 타입캐스트에서 제작되었습니다. 인공지능 성우 찬구 외 1명
https://typecast.ai?attribution=6029c68cadfd1fbe5e1aaae3

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : 눈치게임 - https://youtu.be/zq8p0Rk6lRM

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Black Comedy - https://youtu.be/gHlSF3VpB9U

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Une Petite Dispute - https://youtu.be/NWITLjXsBj4

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Get Step - https://youtu.be/n6D6D58dvf8

🎵Music provided by 브금대통령
🎵Track : Black Comedy - https://youtu.be/gHlSF3VpB9U
Mở
Nhóm NoxInfluence

Bất cứ có thắc mắc hoặc ý kiến gì, bạn đều có thể liên lạc Noxinfluencer tại đây. Chúng tôi sẽ sớm phản hồi cho bạn.

Đặt câu hỏi qua facebook (đề nghị)